Kết quả thi HSG cấp Tỉnh – HS Trường THCS Ea Yông – Năm học 2017-2018

Lượt xem:

Đọc bài viết

TT HỌ TÊN HS Ngày sinh Lớp MÔN THI Điểm

GIẢI

1 NGÔ TUẤN ĐẠT 09/04/2003 9A TOÁN 16,50 NHẤT
2 TRƯƠNG ĐOÀN VŨ 12/12/2003 9A TOÁN 11,25 KK
3 BÙI BÌNH NGHUYÊN 20/04/2003 9A HÓA HỌC 14,75 BA
4 CAO NGỌC ĐOAN TRANG 22/01/2003 9A HÓA HỌC 13,50 BA
5 NGUYỄN QUANG THÁI 07/10/2003 9A HÓA HỌC 12,00 KK
6 TRƯƠNG HOÀNG PHƯƠNG NHI 30/11/2003 9A HÓA HỌC 11,50 KK
7 NGUYỄN HỒNG NGỌC HUYỀN 10/11/2003 9A SINH HỌC 8,75 KK