Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
01/TB-HT 07/11/2017 Thông báo, Thông báo của hiệu trưởng về việc xây dựng, tổ chức bộ máy nhà trường - Trường THCS Ea Yông. Năm học : 2017 – 2018
Số: 01/QĐ-HT 21/10/2017 Quyết định, QĐ ban hành quy chế hoạt động kiểm tra nội bộ trường THCS Ea Yông
02/QĐ-HT 21/10/2017 Quyết định, QĐ thành lập ban kiểm tra nội bộ THCS Ea Yông
01/THCS-BC 07/10/2017 Báo cáo, Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết hội nghị CBCC năm học 2016-2017 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2017-2108
02/QĐ-EAYO 20/07/2017 Quyết định, QĐ thành lập ban quản lý dạy thêm, học thêm
01/QĐ-THCS.EAYO 20/06/2017 Quyết định, Quyết định về việc thành lập hội đồng tuyển sinh năm học 2017-2018 trường THCS Ea Yông
4622/BGDĐT-CNTT 20/09/2016 Công văn, Công văn số 4622/BGDĐT-CNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016 – 2017
53/2012/TT-BGDĐT 20/12/2012 Thông tư, Thông tư quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên