Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
Số: 01/QĐ-HT 21/10/2017 Quyết định, QĐ ban hành quy chế hoạt động kiểm tra nội bộ trường THCS Ea Yông
02/QĐ-HT 21/10/2017 Quyết định, QĐ thành lập ban kiểm tra nội bộ THCS Ea Yông
02/QĐ-EAYO 20/07/2017 Quyết định, QĐ thành lập ban quản lý dạy thêm, học thêm
01/QĐ-THCS.EAYO 20/06/2017 Quyết định, Quyết định về việc thành lập hội đồng tuyển sinh năm học 2017-2018 trường THCS Ea Yông